Chrousso Village Hotel

Περιβαλλοντική πολιτική

Η διεύθυνση και το προσωπικό του Chrousso Village Hotel έχουν δεσμευτεί για τη διατήρηση του περιβάλλοντός μας. Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχουμε τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσουμε μια σειρά πρωτοβουλιών για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όπου είναι δυνατόν – από ενεργειακά αποδοτικό φωτισμό έως συστήματα εξοικονόμησης νερού, φυσικό εξαερισμό και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας συμμετέχοντας στις πράσινες πρωτοβουλίες μας.

Το Chrousso Village Hotel εργάζεται για τη συνεχή βελτίωση της ανάπτυξης προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εμείς θα:

  • Προσπαθήσουμε να υπερβούμε κανονισμούς και τα πρότυπα στον κλάδο.
  • Αγοράζουμε τοπικά προϊόντα όπου είναι διαθέσιμα.
  • Υποστηρίζουμε προγράμματα πρόληψης και ελαχιστοποίησης της ρύπανσης στο χώρο εργασίας.
  • Χρησιμοποιήσουμε ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και διαδικασίες.
  • Προωθήσουμε σχέσεις με την κοινότητά μας, προμηθευτές, εργολάβους, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με τη διατήρηση του περιβάλλοντος.
  • Αξιολογούμε τους περιβαλλοντικούς στόχους και πρακτικές σε ετήσια βάση, καθώς και θα παρακολουθούμε τις επιδόσεις αυτών.

Αυτή η περιβαλλοντική πολιτική θα είναι πάντα διαθέσιμη στους υπαλλήλους, τους επισκέπτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας. Η ανάπτυξη του Chrousso Village Hotel εξαρτάται από την προθυμία όλων των εμπλεκομένων να ενεργούν για χάρη του δικού μας μέλλοντος.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του Chrousso Village Hotel
E: [email protected]

SEASON OPENING 24/04/2024